Kielioppaat vastaanottokeskusten kielenopetuksen tukena (7/2016-9/2018 AMIF)

OIR:in Suomen kieli sanoo tervetuloa -kieliopashanke on lisännyt erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien turvapaikanhakijoiden selviytymistä arjen kommunikaatiotilanteissa, motivaatiota sekä psyykkistä hyvinvointia. Toimintaa on toteutettu EU:n Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto AMIF:in tuella.

Toiminnan ytimessä on ollut turvapaikanhakijoiden kielenopetukseen kehitetty Toisto-opetusmalli. Hanke on tarjonnut Toisto-menetelmäkoulutusta ja tukenut vapaaehtoisryhmien toimintaa vastaanottokeskuksissa, kehittänyt uutta kielenopetusmateriaalia ja järjestänyt yhteistoimintaa turvapaikanhakijoille.

Kieliopaskoulutukset aloitettiin marraskuussa 2015. Niitä on järjestetty viitisenkymmentä noin 20 paikkakunnalla ympäri Suomen. Kieliopaskoulutuksissa yli tuhat henkilöä on saanut perehdytyksen Toisto-opetusmetodin käyttöön, joka korostaa kuuntelemisen merkitystä alkuvaiheen kielenoppimisessa.

Hankkeessa on tehty yhteistyötä yli 40 vastaanottokeskuksen kanssa. Toisto-kielioppaat ovat opettaneet suomen kieltä Toisto-metodilla yhteensä yli 2000 tuntia. Yhteensä osallistumiskertoja Toisto-opetukseen on ollut noin 10 000. Vastaanottokeskuksissa toimivissa ryhmissä osallistujista lähes 40 % on ollut erityisen haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä.

Hankkeen päättäneessä palautekyselyssä selvitettiin kattavasti hankkeen saavutuksia Toisto-metodia eri tavoin hyödyntäneiden ja vapaaehtoisena toimineiden kielioppaiden näkökulmasta. Palautekyselyyn vastanneista yli 90 % koki Suomen kieli sanoo tervetuloa -hankkeen ja Toisto-metodin tärkeäksi tai erittäin tärkeäksi osaksi Suomessa turvapaikanhakijoiden parissa tehtävää työtä. Vastaajista 87 % ajatteli kohderyhmään kuuluvien tarvitsevan hankkeen tarjoamaa tukea paljon tai erityisen paljon. Kaikki palautekyselyyn vastanneista kokivat Toisto-tuokioiden sujuneen hyvin tai erittäin hyvin.

Toimintaan ja tuloksiin pääset tutustumaan tarkemmin vilkaisemalla hankkeen loppuraporttia.

Hankkeen toimintaa on koordinoinut Kirkon Ulkomaanavun Opettajat ilman rajoja -verkosto ja sen toimintaa ohjannut mm. Helsingin yliopisto, Maahanmuuttovirasto sekä Turvapaikanhakijoiden Tuki ry.

Lisätietoa hankkeesta:

Projektikoordinaattori Saara Zamiatin

saara.zamiatin(at)kua.fi

+358406353117