Suomen kieli sanoo tervetuloa!

Opettajat ilman rajoja -verkosto on tehnyt Suomessa työtä turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien parissa syksystä 2015 lähtien. Tavoitteena on ollut erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien turvapaikanhakijoiden ja kotoutujien tukeminen.

Kielioppaat vastaanottokeskusten kielenopetuksen tukena -hanke (7/2016-9/2018)

Verkoston tapa auttaa etenkin haavoittuvassa asemassa olevia on ollut kouluttaa tavallisista suomalaisista kielioppaita, koordinoida vapaaehtoisryhmien toimintaa mm. vastaanottokeskuksissa ja kehittää materiaalia kielenopetuksen tueksi. Toimintaa on toteutettu EU:n Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto AMIF:in tuella Kielioppaat vastaanottokeskusten kielenopetuksen tukena -hankkeessa (7/2016-9/2018). Toiminnan ytimessä on ollut kuuntelemisen merkitystä alkuvaiheen kielenoppimisessa korostava Toisto-opetusmetodi, jota on kehitetty yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa. Malli sopii erityisesti sirpaleiseen ja hektiseen kontekstiin, kriisitilanteessa eläville ja keskittymisvaikeuksista kärsiville.

 

Suomen kieli sanoo tervetuloa -hankkeen 2. vaihe Osallisuuden kieltä oppimassa

Suomen kieli sanoo tervetuloa -hankkeen 2. vaihe Osallisuuden kieltä oppimassa on saanut EU:n Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastolta tuen ajalle 4/2018-3/2021. Hanke laajenee kattamaan jo kotoutumisvaiheessa olevien riskiryhmien tukemisen, mm. yksintulleet nuoret sekä kotivanhemmat. Hankkeessa keskitytään osallisuuden edistämiseen ja demokratiakasvatusmateriaalin kehittämiseen.

Yhteystiedot:

saara.huilla(at)kirkonulkomaanapu.fi

+358 40 635 3117