Suomen kieli sanoo tervetuloa!

Opettajat ilman rajoja -verkosto on tehnyt Suomessa työtä turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien parissa syksystä 2015 lähtien. Tavoitteena on ollut erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien turvapaikanhakijoiden ja kotoutujien tukeminen.

Verkoston tapa auttaa etenkin haavoittuvassa asemassa olevia on ollut kouluttaa tavallisista suomalaisista kielioppaita, koordinoida vapaaehtoisryhmien toimintaa mm. vastaanottokeskuksissa ja kehittää materiaalia kielenopetuksen tueksi. Toimintaa on toteutettu EU:n Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto AMIF:in tuella Kielioppaat vastaanottokeskusten kielenopetuksen tukena -hankkeessa (7/2016-9/2018). Toiminnan ytimessä on ollut kuuntelemisen merkitystä alkuvaiheen kielenoppimisessa korostava Toisto-opetusmetodi, jota on kehitetty yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa. Malli sopii erityisesti sirpaleiseen ja hektiseen kontekstiin, kriisitilanteessa eläville ja keskittymisvaikeuksista kärsiville.

Suomen kieli sanoo tervetuloa -hankkeen 2. vaihe Osallisuuden kieltä oppimassa on saanut EU:n Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastolta tuen ajalle 4/2018-3/2021. Hanke laajenee kattamaan jo kotoutumisvaiheessa olevien riskiryhmien tukemisen, mm. yksintulleet nuoret sekä kotivanhemmat. Hankkeessa keskitytään osallisuuden edistämiseen ja demokratiakasvatusmateriaalin kehittämiseen.

Yhteystiedot:

elli-noora.heino(at)kirkonulkomaanapu.fi (Kielioppaat vastaanottokeskusten kielenopetuksen tuella -hanke)

saara.huilla(at)kirkonulkomaanapu.fi (Osallisuuden kieltä oppimimassa -hanke)

+358 40 635 3117