Taustaa Toisto-metodista

Maahanmuuton jälkeiset ensikuukaudet ovat monelle kielenoppimisen parasta herkkyysaikaa. Toisto-menetelmä on kehitetty turvapaikanhakijoiden ensikuukausia varten. Perusperiaatteina ovat yhteisöllisyys, turvallinen ilmapiiri, rauhallinen eteneminen, opettajan apu ja puhumiskeskeisyys. Jokaisella tunnilla opitaan yksi vuorovaikutustilanne ja siihen kuuluva rakenne, joita harjoitellaan toistaen. Metodisena erityispiirteenä on puhuva sanakirja, joka vähentää jännitystä ja rentouttaa tunnelmaa.

Malli sopii sirpaleiseen ja hektiseen kontekstiin, kriisitilanteessa eläville ja keskittymisvaikeuksista kärsiville. Jokainen tuokio lähtee nollasta, poissaolot eivät haittaa eikä kirjoitustaitoa edellytetä. Koko paketin kerännyt opiskelija oppii suomen kielen perusrakenteita ja sanastoa toistamalla.

Menetelmän avulla suomen kielen alkeisiin voi opastaa kuka tahansa kiinnostunut vapaaehtoistyöntekijä. Kielioppisääntöjen opettelun sijaan menetelmä perustuu puhutun mallin toistamiseen.

Materiaalipaketti koostuu erilaisista kielenoppimistuokioista näytevideoineen ja ohjemateriaaleineen. Ne ovat avoimesti kaikkien saatavilla Toisto-menetelmän sivuilla.

Toisto-metodi on kehitetty Helsingin yliopiston suomi toisena kielenä -aineenopettajien kouluttajien ja opiskelijoiden yhteistyönä Suomen kieli sanoo tervetuloa -hankkeessa syksyllä 2015 dosentti Maria Ahlholmin johdolla. Tarkoituksena on ollut tuottaa nopeasti omaksuttava opetusmenetelmä ja -materiaali akuuttiin tilanteeseen, jossa turvapaikanhakijoiden määrä on ylittänyt kielenopetusresurssit. Menetelmän kehittämistä jatketaan edelleen yhteistyössä Opettajat ilman rajoja -verkoston kieliopashankkeen kanssa.

 

Lisää Toistosta

TOiSTO -menetelmän  materiaaleihin voit tutustua täältä: Suomen kieli sanoo tervetuloa! 

Toisto -menetelmän alkuvaiheista kertovan blogin löydät täältä.