Suomen kieli sanoo tervetuloa! -kieliopastoiminta

Opettajat ilman rajoja -verkosto on mukana levittämässä Helsingin yliopistossa opiskelijoiden kanssa yhteistyössä kehitettyä suomen kielen opetusmallia vastaanottokeskusten vapaaehtoisille kielioppaille.

Mikä Toisto?

Hanke tarjoaa Toisto-koulutusta ja vapaaehtoistyön ohjausta turvapaikanhakijoiden suomen kielen alkeiden opetuksen tueksi. Kieliopastoimintaa tukee Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto.

Kieliopashankkeen tarkoituksena on myös ryhmätoimintojen kehittäminen kielen opetuksen rinnalle. Kieliopaskoulutukset aloitettiin marraskuussa 2015 ja uusia koulutuksia on tarkoitus järjestää eri puolilla Suomea.

Kuka voi toimia kielioppaana?

Vapaaehtoiseksi kielioppaaksi voi ilmoittautua kuka vain toiminnasta kiinnostunut.

Taustaa Toisto -metodista

Maahanmuuton jälkeiset ensikuukaudet ovat monelle kielenoppimisen parasta herkkyysaikaa. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksessa suomen kielen opettajiksi opiskelevat ovat kehittäneet dosentti Maria Ahlholmin johdolla mallin, jota voidaan käyttää turvapaikanhakijoiden suomen kielen opetuksessa. Tarkoituksena on ollut tuottaa nopeasti omaksuttava opetusmenetelmä ja -materiaali akuuttiin tilanteeseen, jossa turvapaikanhakijoiden määrä on ylittänyt kielenopetusresurssit.

Menetelmän avulla suomen kielen alkeisiin voi opastaa kuka tahansa kiinnostunut vapaaehtoistyöntekijä. Kielioppisääntöjen opettelun sijaan menetelmä perustuu puhutun mallin toistamiseen. Materiaalipaketti koostuu kymmenestä erilaisesta suullisesta kielenoppimistuokiosta näytevideoineen ja ohjemateriaaleineen.

Opettajat ilma rajoja -verkosto koordinoi

Opettajat ilman rajoja -verkosto on mukana mallin levittämisessä vastaanottokeskusten vapaaehtoisille kielioppaille. Vapaaehtoisten kielioppaiden rekrytointi ja koulutus aloitettiin marraskuussa 2015 pääkaupunkiseudulla ja koulutuksia tullaan vuoden 2016 aikana järjestämään eri puolella Suomea.

Toisto

Toisto-menetelmä on sovellettu turvapaikanhakijoiden ensikuukausia varten. Perusperiaatteina ovat yhteisöllisyys, turvallinen ilmapiiri, rauhallinen eteneminen, opettajan apu ja puhumiskeskeisyys. Jokaisella tunnilla opitaan yksi vuorovaikutustilanne ja siihen kuuluva rakenne, joita harjoitellaan toistaen. Metodisena erityispiirteenä on puhuva sanakirja, joka vähentää jännitystä ja rentouttaa tunnelmaa.

Malli sopii sirpaleiseen ja hektiseen kontekstiin, kriisitilanteessa eläville ja keskittymisvaikeuksista kärsiville. Jokainen tuokio lähtee nollasta, poissaolot eivät haittaa eikä kirjoitustaitoa edellytetä. Koko paketin kerännyt opiskelija oppii suomen kielen perusrakenteita ja sanastoa toistamalla. Materiaalit ovat avoimesti kaikkien saatavilla Toisto-menetelmän sivuilla.

Lisää Toistosta

TOiSTO -menetelmän  materiaaleihin voit tutustua täältä: Suomen kieli sanoo tervetuloa! Toisto -menetelmän blogin löydät täältä.

 

Lisätietoa hankkeesta:

Projektikoordinaattori Saara Huilla

Suomen kieli sanoo tervetuloa -kieliopashanke

+358406353117

saara.huilla(at)kirkonulkomaanapu.fi