Suomen kieli sanoo tervetuloa! -kieliopastoiminta

Toisto on turvapaikanhakijoiden kielenopetukseen kehitetty metodi, jonka avulla vapaaehtoistyöntekijät voivat opettaa tehokkaasti suomen kielen alkeita vasta maahan saapuneille. Opettajat ilman rajoja -verkosto levittää opetusmallia vastaanottokeskuksiin, joiden asukkailla on tarve saada tarkoituksenmukaista matalankynnyksen suomen kielen alkeisopetusta

Opettajat ilman rajoja -verkoston koordinoiman hankkeen Suomen kieli sanoo tervetuloa tarkoitus on tarjota kaikkien vastaanottokeskusten asukkaille mahdollisuus päästä opiskelemaan suomea mielekkäällä tavalla.

Hanke tarjoaa Toisto-koulutusta ja vapaaehtoistyön ohjausta turvapaikanhakijoiden suomen kielen alkeiden opetuksen tueksi. Kieliopaskoulutukset aloitettiin marraskuussa 2015 ja uusia koulutuksia on tarkoitus järjestää eri puolilla Suomea. Kieliopashankkeen tarkoituksena on myös ryhmätoimintojen kehittäminen kielen opetuksen rinnalle.

Kieliopastoimintaa tukee Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto. Hankkeen toimintaa ohjaa Kirkon Ulkomaanapu, Opettajat ilman rajoja -verkosto, Helsingin yliopisto, Maahanmuuttovirasto sekä Turvapaikanhakijoiden Tuki ry.

Tähän mennessä jo lähes tuhat vapaaehtoista ympäri Suomen on saanut koulutuksen Toisto-metodin käyttöön. Aktiivisia vastaanottokeskuksissa toimivia kielioppaita on tällä hetkellä muutamia kymmeniä eli mukaan kaivataan lisää auttavia käsiä! Voit ilmoittautua mukaan toimintaan tämän linkin kautta.

Kevään 2016 aikana toimintaan osallistuvien turvapaikanhakijoiden osallistumiskertoja ryhmissä oli yhteensä 982, joista erityistuen tarpeessa olevia oli 394.

Vapaaehtoiseksi kielioppaaksi voi ilmoittautua kuka vain toiminnasta kiinnostunut.

 

Lisätietoa hankkeesta:

Projektikoordinaattori Saara Huilla

Suomen kieli sanoo tervetuloa -kieliopashanke

+358406353117

saara.huilla(at)kirkonulkomaanapu.fi