Kuopion Pyörön koulu

Pyörön kouluun perustettiin tiistaina 13.9.2016 Opettajat ilman rajoja -paikallisryhmä. Ryhmä kokoontuu aluksi kerran kuukaudessa tutustumaan globaalikasvatuksen ajankohtaisiin aiheisiin. Tavoitteena on tutustua mahdollisuuksien mukaan viimeisimpään tutkimustietoon ja saada työvälineitä sekä menetelmiä omaan opetukseen.