Seminaarin työpajat 2016

Maailman opettajien päivän seminaarin työpajat toteutetaan osana Koulu maailmaa muuttamaan -hanketta, jota toteuttaa kehitysyhteistyön kattojärjestö Kepa yhdessä globaalikasvatusta tekevien järjestöjen kanssa.

Vuoden 2016 seminaarin työpajat

Kukin osallistuja osallistuu yhteen työpajaan. Työpajan kesto on n. 75 minuuttia. Ilmoittauduttuasi seminaariin, saat 24 tunnin sisällä sähköpostilla vahvistuksen ja linkin työpajailmoittautumiseen.

Kestävä elämäntapa mahdollisuutena? Globaali kestävyys koulun toimintakulttuurissa (Anni Kiviranta, Maan ystävät)

Työpaja auttaa opettajaa hahmottamaan kestävän kehityksen osana koko koulun toimintakulttuuria ja toimintoja sekä osana globaalia todellisuutta. Opettaja näkee mahdollisuudet työssään edistää kestävää elämäntapaa, motivoituu aktiivisesti toimimaan sekä soveltamaan ja luomaan uusia toimintatapoja.

Uskontojen lukutaito ja vuoropuhelu (Pia Rinne, Suomen lähetysseura)

Nykypäivän ja tulevaisuuden taitoihin kuuluu kyky ”lukea” uskontoja ja uskontojen moninaisuutta ympärillämme, ja tulkita mielikuvia joita saamme uskonnoista mediasta. Minkälaista on uskontojen välinen vuoropuhelu ja yhteistyö? Miten voidaan lisätä uskontodialogista osaamista? Miten uskonnonvapaus ja sananvapaus liittyvät toisiinsa? Toiminnallisessa työpajassa pohdimme näitä kysymyksiä, uskontojen moninaisuutta ja niihin liitettyjä stereotypioita, sekä harjoittelemme dialogitaitoja. Lisäksi tutustumme järjestöjen oppimateriaaleihin.

Normitietoisuus: sukupuolinormit ja kasvatus (Marita Karvinen, Seta ry)

Työpajassa tutustutaan normitietoiseen kasvatukseen sekä erityisesti sukupuolinormeihin ja niiden ilmenemiseen koulumaailmassa ja laajemmin lokaalisti ja globaalisti. Normitietoisuus on keskeistä kiusaamisen ennaltaehkäisyssä ja kaikkien lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisessä. Työpajassa perehdytään siihen, miten haitallisia normeja voidaan kyseenalaistaa ja purkaa. Työpaja antaa valmiuksia toteuttaa pops:iin kirjattua perusopetuksen tehtävää lisätä tietoa ja ymmärrystä sukupuolen moninaisuudesta.

Maailmankansalaisen taidot ja globaalivastuu (Anna Ylä-Anttila, Eettisen kaupan puolesta ry)

Työpajassa osallistujat pohtivat, mitä globaalikasvatus tarkoittaa käytännössä sekä saavat välineitä ja menetelmiä, joilla tuoda maailmankansalaisuus, eettinen kuluttaminen ja globaali vastuu mielekkäällä tavalla osaksi opetusta.

Koulu maailmaa muuttamaan – ihmisoikeudet edellä  (Joonas Rentola, Interpedia ry)

Kenelle ihmisoikeudet kuuluvat? Mitä lapsenoikeus- ja ihmisoikeusperustaisuus koulussa käytännössä tarkoittaa? Miksi ja miten ihmisoikeuksista tulisi opettaa? Interpedian ”Koulu maailmaa muuttamaan – ihmisoikeudet edellä” -työpaja innostaa osallistujat pohtimaan lapsen oikeuksia ja ihmisoikeusperustaisuutta koulussa, tarjoaa tietoa ihmisoikeuskasvatuksesta osana uutta opetussuunnitelmaa sekä tarjoaa innostavia ja osallistavia menetelmiä ihmisoikeuskasvatukseen käytännössä

Ilmoittauduitko seminaariin, mutta et saanut vahvistusta? Ota yhteyttä: elina.pohjonen(at)kirkonulkomaanapu.fi

Koulu maailmaa muuttamaan -hanke

Koulu maailmaa muuttamaan -hanke tarjoaa maksutonta täydennyskoulutusta opettajille, kouluille ja opetustoimille uuden OPS:in mukaiseen globaalikasvatukseen. Teemoina koulutuksissa voivat olla rauha kriisit ja konfliktit, kestävä kehitys, maailmankansalaisen taidot ja globaalivastuu ihmisoikeudet, moninaisuus ja yhdenvertaisuus sekä koulun globaalikasvatuskulttuurin vahvistaminen.

Hanketta toteuttavat kansalaisjärjestöjen globaalikasvatusverkosto. Yhteistyössä mukana ovat: Amnesty International, Eettisen kaupan puolesta Eetti ry, Interpedia, Kulttuuri- ja uskontofoorumi Fokus, Maailmankoulu, Maan ystävät, Nuorten Akatemia, Opettajat ilman rajoja -verkosto, Opinkirjo, Plan Suomi International, Rauhankasvatusinstituutti, Rauhankoulu, Seta ry, Suomen Lähetysseura, Suomen Pakolaisapu, Suomen Punainen Risti, Suomen Rauhanliitto, Suomen Unicef, Suomen YK-liitto, Suomen Ympäristökasvatuksen Seura, Taksvärkki ry, WWF Suomi.

Lue lisää hankkeesta.