Maailman opettajien päivän seminaari

Maailman opettajien päivää on vietetty maailmanlaajuisesti Unescon ja Education Internationalin aloitteesta vuodesta 1994 alkaen 5. lokakuuta. Päivän tarkoituksena on muistuttaa opetus- ja kasvatustyön tärkeydestä muuttuvassa maailmassa.

Maailman opettajien päivän seminaari 2018

Vuoden 2018 seminaari järjestetään 30.9.2018 teemalla Youth on the Move – Nuoret liikkeellä.

Luvassa on All Youth -paneelikeskustelu, kentällä olleiden vapaaehtoisten kokemuksia, vuoden globaalikasvattaja -palkittujen julkistus sekä monipuolisia globaalikasvatustyöpajoja.

Päivän aikana kuulemme mm. vapaaehtoisten kokemuksia opettajien valmiuksien kehittämisestä, jotta koulutuksesta saadaan laadukkaampaa. All Youth -paneelin aiheena on ”Nuoret aktiivisina oman ja yhteisöjen tulevaisuuden rakentajina, muutoksen mahdollistajina.” Seminaarissa palkitaan vuoden globaalikasvattajat ja tutustutaan työpajoissa globaalikasvatusmenetelmiin.

Ilmoittaudu seminaariin sähköisellä lomakkeella.

Seminaari on maksuton ja avoin opettajille ja opetusalan asiantuntijoille. Ilmoittautuminen on käynnissä niin kauan kuin paikkoja riittää (max. 100) tai viimeistään 20.9. asti. Osallistumisesta saa halutessaan VESO-todistuksen.

Tarkempi ohjelma julkaistaan sivulla lähempänä ajankohtaa.

Tervetuloa!

 

Päivän ohjelma

9.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

10.00 Tervetulosanat, Inka Hopsu – Opettajat ilman rajoja, Ritva Semi – verkoston ohjausryhmän puheenjohtaja

10.15 Nuoret liikkeellä – Youth on the Move

 • Alustus: Matthias Wevelsiep (KUA) – Youth as Dynamic Citizens
 • All Youth Paneelikeskustelu

Kokemuksia vapaaehtoisohjelmista (Opinto-ohjaus ja World Teacher)

11.40 Lounas

12.40 Vuoden Globaalikasvattaja 2018 palkitaan

13.00 Globaalikasvatustyöpajat

 • Normipyöritys (Marita Karvinen, Seta ry)
 • Rauhantekijät (Changemaker nuorisoverkosto)
 • Teachers’ role in fostering social inclusion (Amiirah Salleh-Hoddin ja Heidi Nissinen, Rauhankasvatusinstituutti)
 • Toisto-kieliopaskoulutus (Saana Juntunen ja Verna Pelkonen. –
 • Suomen kieli sanoo tervetuloa –hanke)
 • Tule testaamaan kehitteillä olevaa lisätyn todellisuuden globaalikasvatusmateriaalia (KUA & OIR)

Yhteenveto

Loppusanat

Virvokkeita ja verkostoitumista

15.30 Tilaisuus päättyy

 

Paneeliin halusimme kutsua nuorten kanssa työtä tekevien sijaan nuoria itsejään. Paneelissa mukana onkin osallistujina nuoria seuraavilta tahoilta: Kauhavan kaupunginvaltuusto, Changemaker nuorisoverkosto, Paremmin Yhdessä ry, Suomen Partiolaiset ja Globaalinuoret. Moderaattorina toimii Silja Markkula Allianssilta

Tutustu myös kentältä palanneisiin vapaaehtoisiin aamukahvin ja lounaan aikana eri pisteillä!

Työpajojen kuvaukset

Seta – Normipyöritys

Normit ovat sääntöjä, jotka määrittävät elämäämme usein huomaamattamme. Ne määrittävät mm. sitä, ketä voimme olla, kenestä on sopivaa pitää ja minkälaisia läheissuhteita voimme solmia. Normipyöritys-työpajassa tutustumme normeihin, joita liitetään seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoleen sekä perhesuhteisiin. Lyhyen johdannon jälkeen pelaamme pienryhmissä Normipyöritys-peliä, joka auttaa meitä tunnistamaan normeja, jotka ovat esteenä yhdenvertaisuudelle ja jotka sulkevat ulos niitä, jotka eivät normeihin sopeudu. Koska pelkkä tunnistaminen ei riitä, pyrimme myös miettimään tapoja, joilla normeja voi purkaa.

Changemaker – Rauhantekijät

Tule kuulemaan Changemakerin toiminnallisista globaalikasvatusmenetelmistä sekä uudesta Rauhantekijät -materiaalista. Työpajassa pääset kokeilemaan materiaalin menetelmiä, sekä saat oman Rauhantekijät -vihkosen. Rauhantekijät -materiaali on tehty nuorisoverkoston voimin.

Rauhankasvatusinstituutti – Teachers’ role in fostering social inclusion

Education has a major role in building social cohesion and a sense of belonging in society. Our project, Anatomy of Ostracism, looked at this issue in Finland and Serbia, from which we have identified certain competencies that teachers need to foster social inclusion. This workshop will provide an introductory insight into these competencies for teachers to challenge social norms and narratives, as well as racist and xenophobic attitudes and behaviour among their students.

Toisto – kieliopaskoulutus

Laajaan käyttöön ympäri Suomea levinnyt Toisto-menetelmä pohjaa suulliseen vuorovaikutukseen ja puhutun mallin toistamiseen. Menetelmä on kehitelty dosentti Maria Ahlholmin johdolla Helsingin yliopistossa syksyllä 2015 turvapaikanhakijoiden kielenopetuksen tueksi, mutta on sovellettavissa myös muuhun kielenopetukseen. Työpajassa käydään läpi Toisto -menetelmän taustaa ja sen käytännön periaatteita.

Työpajan aikana pääset tutustumaan metodiin kokeneen Toisto-kielioppaan opastamana. Työpajan jälkeen sinulla on mahdollisuus lähteä mukaan Toisto-kieliopastoimintaan tai hyödyntää metodin tarjoamia välineitä omassa työssäsi. Työpajan aikana pääset myös kokeilemaan, miltä oppiminen Toisto-metodin avulla tuntuu.

AR-Lisätty todellisuus globaalikasvatuksessa uuden oppimateriaalin testaus

Kirkon Ulkomaanavussa suunnitellaan uutta interaktiivista globaalikasvatusmateriaalia. Oppimissisällöt avautuvat matkapuhelimen näytölle kuvaa skannaamalla. Tule testaamaan materiaalia ja osallistu kehitystyöhön! Seminaarissa on myös mahdollista ilmoittaa kiinnostuksensa materiaalin kehittämisryhmään.

 

Lyhyesti

 • Maailman opettajien päivän seminaari
 • 30.9.2018, klo 9.30-15.30
 • Kirkon Talo, Mikael-sali
 • Eteläranta 8, 00131, Helsinki

Mikä Maailman opettajien päivä?

Maailman opettajien päivää on vietetty UNESCO:n aloitteesta lokakuun viidentenä päivänä vuodesta 1994. Kyseisenä päivänä vuonna 1966 otettiin käyttöön UNESCON ja ILO:n hyväksymä suositus opettajan asemasta. Suositus edistää opettajien oikeuksia ja velvollisuuksia sekä kansainvälisiä standardeja. Suositusta on pidetty tärkeänä ohjenuorana laadukkaan opetuksen takaamiseksi kaikkialla maailmassa.

Maailman opettajien päivää vietetään vuosittain, jotta kasvatus- ja opetustyötä tekevät saisivat ansaitsemansa arvostuksen ja kunnioituksen maailmanlaajuisesti. Päivä on myös ajankohta kiinnittää huomiota opettajia ja opetusta koskeviin kysymyksiin. (Unesco)

Opettajat ilman rajoja –verkosto on kutsunut opettajat viettämään päivää Maailman opettajien päivän seminaariin vuodesta 2013.