Maailman opettajien päivän seminaari ja vuoden 2017 Globaalikasvattajan sekä Globaalin koulun valinta

Maailman opettajien päivää on vietetty maailmanlaajuisesti Unescon ja Education Internationalin aloitteesta vuodesta 1994 alkaen 5. lokakuuta. Päivän tarkoituksena on muistuttaa opetus- ja kasvatustyön tärkeydestä muuttuvassa maailmassa.

Maailman opettajien päivän seminaari 2017 järjestettin 30.9. teemalla Koulutus ja pakolaisuus.

Maailman opettajien päivän seminaariin saapui kuulijoita ympäri eteläistä Suomea. Mukana oli opettajia ja opetusalan asiantuntijoita. Seminaarin aloitti ekonomisti ja entinen Maailmanpankin sektori- ja maajohtaja Ritva Reinikka kertoen koulutuskysymyksistä Afrikan kontekstissa. Lisäksi päivän aikana esiteltiin mm. Opettajat ilman rajoja -verkoston Suomen kieli sanoo tervetuloa -hanke, sekä nuoria turvapaikanhakijoita osallistamaan pyrkivä Omin sanoin -videohanke. Seminaarin aikana saatiin nauttia Awtar -yhtyeen ja Rami Almithawin musiikista.

Globaalikasvatuspalkintojensaajat valitsee asiantuntijoista muodostuva työryhmä, jossa on edustettuna   Opetushallitus, Kepa, ja Opettajat ilman rajoja verkosto.

Palkinnonsaajan tulee olla toiminut pitkäjänteisesti globaalikasvattajana, osallistunut globaalikasvatuksen kehittämiseen, sekä vienyt globaalikasvatuksen sanomaa aktiivisesti ja ansiokkaasti eteenpäin.

Globaalikasvatuksen opettajapalkinnon voitti Eeva-Liisa Kiiskilä, ja  oppilaitokselle jaettavan palkinnon sai Espoon Latokasken koulu.

Eeva-Liisa Kiiskilä toimii maahanmuuttajaoppilaiden valmistavan luokan opettajana yläkoulussa sekä kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen koordinaattorina Kokkolassa. Kiiskilää on kehuttu innostavaksi ja globaalikasvatuksen teemoihin intohimoisesti omistautuvaksi työkaveriksi. Kiiskilä muistuttaa meitä kollegoja väsymättä siitä, että maailmaa muuttuu pienin askelin, pienin arkipäiväisin teoin. Kiiskilälle globaalikasvatus on tasapuolisuutta ja reiluutta, kuuntelemista ja asioihin tarttumista.

Kiiskilä on ollut avainhenkilö Kokkolan opetuspalveluiden globaalikasvatuksen edistämisessä jo vuosien ajan. Opetustyönsä ohella hän on tehnyt aktiivisesti ja ansiokkaasti töitä globaalikasvatuksen juurruttamiseksi. Hän on muun muassa ollut mukana perustamassa Kokkolan Maailmankoulua, sekä toiminut useiden kansainvälisyyskasvatukseen liittyvien hankkeiden parissa.

Eeva-Liisan pitkäjänteinen työpanos ja omistautuminen globaalikasvatuksen pedagogiseen kehittämiseen on ollut esimerkillistä. Hänen työnsä on inspiroinut monia opettajia, oppilaita ja kouluyhteisöjen jäseniä.

Kiiskilä kehottaa jokaista opettajaa ottamaan osaa globaalikasvatustyöhön todeten: Ajattele laatikon ulkopuolelta ja anna mielikuvituksen laukata sopivissa määrin mieluiten yhdessä tehden. Yhteisistä innostumisista syntyy väistämättä helmiä!

 

Vuoden Globaalikasvattaja Eeva-Liisa Kiiskelä, vuoden Globaalin Latokasken koulun opettaja Oili Juutila, oppilaat Aurora Alava ja Sanni Laine, sekä koulun rehtori Olli-Pekka Hiipakka. Palintoja jakamassa Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen

 

Oppilaitokselle jaettavan palkinnot saaneessa Latokasken koulussa kansainvälisyys ja globaalikasvatuksen teemat ovat olleet näkyvästi läsnä Latokasken koulun toiminnassa monella tavoin jo useamman vuoden ajan.

Koulussa on arjen toimintaan vakiinnutettu monenlaisia toimintatapoja, joilla pyritään tukemaan oppilaiden osallisuutta kansainvälisyysvalmiuksien saamiseen. Globaalit ja kansainväliset teemat on Latokaskessa sisällytetty vahvasti eri oppiaineisiin.

Koulun rehtori Olli-Pekka Hiipakan mukaan Globaalikasvatus on rauhantyötä parhaimmillaan. Ajassa, jossa asenteet ja puheet ovat koventuneet, on tärkeää rakentaa tiedolla ja toiminnalla oikeaa tietoa maista ja kansoista. Epäluulo syntyy tietämättömyydestä, ja koulu on avainroolissa tiedon välittämisessä ja asennekasvatuksessa.

Hiipakka korostaa tietotekniikan tarjoamia mahdollisuuksia globaalin tietoisuuden herättäjänä. Hän toivoo, että jokainen koulu osallistuisi globaalikasvatukseen ainakin jollakin tavalla, ja muistuttaa, että globaalikasvatuksen sisältöjä suunniteltaessa vain mielikuvitus on rajana!

 

Kuvatunnelmia seminaarista 30.9.2017

 

Vuoden 2016 seminaarin teemana oli Koulutus oikeutena

Seminaari rikkoi vuonna 2016 sadan kävijän ennätyksen. Olimme iloissamme suuresta kiinnostuksesta tapahtumaan!

Uutuutena seminaarissa jaettiin myös ensimmäistä kertaa veso-osallistumistodistuksia.

Vuoden 2016 teema oli Koulutus oikeutena. Seminaarin ohjelmassa oli Opettajat ilman rajoja -verkoston toimintaan tutustumista, kokemuksia vapaaehtoistyöstä, ajankohtaisia puheenvuoroja globaalikasvatuksesta ja kehitysyhteistyön opetussektorista sekä globaalikasvatustyöpajoja yhteistyössä Koulu maailmaa muuttamaan -hankkeen kanssa. Lisää työpajoista voit lukea alalehdeltä Seminaarin työpajat 2016. Seminaarissa jaettiin myös vuoden Globaalikasvattajapalkinnot.

Mikä Maailman opettajien päivä?

Maailman opettajien päivää on vietetty UNESCO:n aloitteesta lokakuun viidentenä päivänä vuodesta 1994. Kyseisenä päivänä vuonna 1966 otettiin käyttöön UNESCON ja ILO:n hyväksymä suositus opettajan asemasta. Suositus edistää opettajien oikeuksia ja velvollisuuksia sekä kansainvälisiä standardeja. Suositusta on pidetty tärkeänä ohjenuorana laadukkaan opetuksen takaamiseksi kaikkialla maailmassa.

Maailman opettajien päivää vietetään vuosittain, jotta kasvatus- ja opetustyötä tekevät saisivat ansaitsemansa arvostuksen ja kunnioituksen maailmanlaajuisesti. Päivä on myös ajankohta kiinnittää huomiota opettajia ja opetusta koskeviin kysymyksiin. (Unesco)

Opettajat ilman rajoja –verkosto on kutsunut opettajat viettämään päivää Maailman opettajien päivän seminaariin vuodesta 2013.