Kirjoita vieraskynäteksti

Tehdäänkö koulussanne globaalikasvatustyötä?
Kerro siitä kirjoittamalla vieraskynäteksti!

Miten toimin?

Lähetä tekstiehdotuksesi tai valmis tekstisi osoitteeseen: inka.hopsu(at)kirkonulkomaanapu.fi.

Otamme mielellämme myös muita ideoita vieraskynäteksteiksi vastaan!

Ohjeet vieraskynätekstin kirjoittamiseen

Tarkoitus ja näkökulma

Tekstin tulisi olla esimerkiksi lyhyt kuvaus globaalikasvatus- tai kehitysyhteistyötoiminnastanne, mielipidekirjoitus tai globaalikasvatusmenetelmän esittely.

Tarkoituksena on jakaa hyväksi koettuja käytänteitä ja ideoita sekä esimerkkejä globaalikasvatukseen. Hyvät esimerkit inspiroivat ja niitä voidaan kehittää edelleen omiin tarpeisiin ja konteksteihin sopiviksi.

Teksti voi olla koulun opetushenkilöstön, oppilaan tai opiskelijan näkökulmasta kirjoitettu. Se voi olla kuvaus, kertomus tai vaikkapa ohjeet jonkin projektin järjestämiseen.

Pituus

Hyvä merkkimäärä on n. 3000-5000 merkkiä välimerkit mukaanluettuna. Tämän lisäksi julkaisemme mielellämme lyhyen kuvauksen kirjoittajasta ja/tai oppilaitoksesta. Väliotsikot helpottavat blogimuotoisen tekstin lukua.

Kuvat

Tekstiä saa mielellään elävöittää kuvilla. Jos lähetät kuvia, varmistathan, että ne ovat itse ottamiasi tai että sinulla on niihin käyttöoikeus. Jos kuvissa on tunnistettavissa olevia henkilöitä, kerrothan asianosaisille, missä kuva julkaistaan ja pyydä julkaisulupa.

Kirjoittamisen tueksi

Kuvaile toimintaa niin, että henkilö, joka ei tunne aihetta, saa käsityksen toiminnastanne ja saa ideoita omaan työhönsä.

Tekstissä voi olla vastauksia esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitkä olivat tärkeimmät opit tästä projektista, jotka sait omaan opettajantyöhösi?
  • Miten kokemus näkyy opettajan arjessa?
  • Millaisia tuloksia olette saaneet toiminnallanne aikaan?
  • Näkyvätkö ne koulussanne, miten?
  • Millä muulla tavoin tulokset näkyvät?

Julkaisu

Kun olemme sopineet tekstin kirjoittamisesta ja/tai julkaisemisesta, oikoluemme kaikki tekstit ja tarvittaessa lisäämme väliotsikot. Ajoittain saatamme saada useita blogitekstejä lyhyen ajan sisällä, mikä aiheuttaa viivettä tekstin julkaisussa. Lähetämme sinulle linkin julkaisuun, kun teksti on julkaistu verkkosivuillamme.

Kehitetään globaalikasvatusta yhdessä!