Kouluille ja oppilaitoksille

Tänä päivänä kansainvälisyys alkaa kotiovelta ja näkyy myös koulun arjessa yhä selkeämmin: oppilaat tulevat erilaisista kulttuureista, välituntia rytmittää mannertenvälinen keskustelu sosiaalisessa mediassa ja opetussuunnitelmissa painotetaan globaalia vastuuta.

Nopeutuneen tiedonkulun myötä vastaanotamme jatkuvasti uutisia maailmanlaajuisista ihmisoikeus- ja ympäristökysymyksiä – ja oppilaat odottavat niiden käsittelyä.

Taustalla YK:n vuosituhatavoitteet

Verkoston taustalla vaikuttavat YK:n vuosituhattavoitteet, joista tärkeimpiä on peruskoulutusmahdollisuuksien takaaminen kaikille.

Toimintaa koordinoi Kirkon Ulkomaanapu, ja sen ohjausryhmässä on edustus muun muassa kahdesta ministeriöstä, Opetusalan Ammattijärjestöstä (OAJ) sekä Oulun ja Helsingin yliopistoista. Verkosto tukee globaalikasvatusta suomalaisissa kouluissa kehittämällä kouluarkeen sopivia työvälineitä ja materiaaleja.

Globaalikasvatus näkyy opetussuunnitelmissa eri oppiaineissa. Globaalit asiat ovat osa jokaisen opettajan arkea.

Kepan ylläpitämällä Globaalikasvatuksen verkoston sivuilla on paljon eri järjestöjen ja toimijoiden tekemiä globaalikasvatusmateriaaleja kaiken ikäisille.

Kurkkaa

http://www.globaalikasvatus.fi/

http://maailma.net/

http://globalfinland.fi

http://www.edu.fi/teemat/globaalikasvatus

http://www.minedu.fi/etusivu/arkisto/2010/2101/globaalitieto.html

http://www.maailmankoulu.fi/

http://www.ihmisoikeudet.net/

http://www.yhdenvertaisuus.fi/

www.deeep.org

http://www.globaleducationfirst.org/