World Teacher -ohjelma 2020

Haku kolmen viikon World teacher -ohjelmaan on käynnissä! Hae 10.11. mennessä!

Hae tästä World Teacher -ohjelmaan

 

World teacher -ohjelma Ugandassa

Opettajat ilman rajoja -verkosto lähettää n. 20 suomalaista opetussektorin osaajaa  kolmeksi viikoksi  10.-30.6.2020 Ugandaan kehittämään paikallista koulutusta yhteistyössä ugandalaisten opettajien ja rehtoreiden kanssa.

Opettajat ilman rajoja -verkosto tarjoaa World Teacher -ohjelman kautta suomalaisille opettajille ja rehtoreille oppimisen ja opettamisen kokemuksen monikulttuurisessa yhteistyössä.

Opettajia tukemaan oppijakeskeistä opetusta

Vuonna 2020 ohjelma järjestetään Ugandassa hankkeen kolmantena ja tällä erää viimeisenä vuonna. Vapaaehtoiset opettajat tutustuvat Ugandan koulutusjärjestelmään sekä ideoivat ja suunnittelevat yhteisissä työpajoissa ugandalaisten koulujen opetuksen ja toiminnan kehittämistä. Opettajilla tai rehtoreilla on myös paikallinen opettaja- tai rehtoripari, jonka vertaistyöparina suomalainen vapaaehtoinen toimii.

Vapaaehtoisjakso on järjestetty 2014-2016 Keniassa, 2017 Ghanassa ja 2018 sekä 2019 Ugandassa. Ohjelma toteutetaan Länsi-Niilin alueella, kuudessa eri maaseudun heikoimmin pärjäävässä koulussa. Projekti on osa Kirkon Ulkomaanavun pitkäjänteistä työtä UNICEFin rahoittaman SCORE-projektin koulujen kanssa.

 

Ennen lähtöä

Osallistujat maksavat itse osan vapaaehtoisjakson kustannuksista. Vuonna 2020 ohjelman hinta osallistujille on 1200-1400 €. (Summa sisältää ohjelmaan osallistumisen, matkat, majoituksen ja ateriat. Maksu ei kuitenkaan sisällä rokotuksia ja vakuutusta.) Osallistujien tulee toimittaa valinnan jälkeen todistus terveydentilasta.

Jaksoa edeltää World Teacher -ohjelmaan kuuluva koulutus keväällä ennen lähtöä Helsingissä. Koulutusviikonloppuna tarjotaan yksi lounas ja muuten ruokailu ja majoitus tulee järjestää ja kustantaa itse.

 

Vaikuttajana Suomessa

World Teacher -ohjelmaan kuuluu kenttäjakson lisäksi myös ulkomaanjakson jälkeinen globaalikasvatus- ja vaikuttamistoiminta. Paluun jälkeen voi liittyä OIR:n kotimaan työryhmiin tai toteuttaa vaikuttamis- ja globaalikasvatustoimintaa omissa verkostoissa Suomessa.  Valittu ryhmä voi halutessaan toteuttaa yhteistä varainhankintaa, jolla matkan kuluja voidaan kattaa.

Esimerkkejä globaalikasvatus- ja vaikuttamistoiminnasta

Vapaaehtoisemme ovat mm.

 • kertoneet vapaaehtoiskokemuksistaan Kirkon ulkomaanavun ja/tai Opettajat ilman rajoja -verkoston omissa tapahtumissa
 • puhuneet omissa verkostoissaan, esim. kouluilla, seurakunnissa jne.
 • kirjoittaneet artikkeleita paikallislehtiin tai globaalikasvatus/monikulttuurisuus/opetus- ja kasvatusalan julkaisuihin
 • antaneet haastatteluja eri medioiden edustajille
 • järjestäneet varainkeruutapahtumia verkostoissaan.

 

Miten pääsen mukaan?

Hakukriteerit kaikkiin vapaaehtoispaikkoihin

 • vähintään 25 vuoden ikä
 • opetusalan tutkinto suomalaisesta oppilaitoksesta ja/tai työkokemus suomalaisessa koululaitoksessa
 • hyvä suullinen ja kirjallinen englannin kielitaito (paikallisen kielen taito on etu)
 • kansainvälinen kokemus, erityisesti toimimisesta ja/tai työskentelystä kehitysmaaolosuhteissa on huomattava lisäetu
 • hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot ja taito toimia eri sidosryhmien kanssa
 • kulttuurienvälinen osaaminen, avoimuus, joustavuus, luovuus ja sopeutumiskyky
 • taito jakaa pedagogisia taitoja ja omaa ammattitaitoa paikalliseen kontekstiin sopivalla tavalla
 • taito suunnitella työtä ja toteuttaa sitä tavoitteellisesti ottaen huomioon hankkeen ja KUA:n tavoitteet ja strategiat
 • hyvät viestintävalmiudet
 • hyvä terveys
 • hyvät stressinhallintataidot, kyky työskennellä fyysisesti ja henkisesti haastavissa olosuhteissa myös vaatimattomissa olosuhteissa
 • toimeksiannossa määritelty opetusalan erityisosaaminen

Hakuohjeet:

 1. Valmistele vaaditut liitteet: 1. englanninkielinen CV
 2. Täytä sähköinen World Teacher -hakulomake englanniksi:
 • Other skills: Your special knowledge: mainitse tässä relevantti osaamisesi suhteessa hakemaasi paikkaan. Mainitse myös kokemuksesi järjestötyöstä ja kehitysyhteistyöstä.
 • Motivaatiokirje sijoitetaan osioon: This position: Why are you interested in this position?
 • Suosittelijat eivät ole pakollisia tässä vaiheessa hakua.

3. Osa hakijoista kutsutaan haastatteluun joulu-tammikuussa, jonka perusteella valinnat tehdään. Koulutus järjestetään helmikuussa.

 

Yhteystiedot

opettajatilmanrajoja@kirkonulkomaanapu.fi

Tutustu myös 3-6 kuukauden pitkäaikaispaikkoihimme täällä.

Muuta

Lue vapaaehtoisemme Piia Ukuran kirjoitus World Teacher ohjelmasta vuoden 2016 Yhteiset lapsemme-talvijulkaisusta!