Avoimet vapaaehtoispaikat

Kannustamme kaikkia kiinnostuneita opetus- ja kasvatustieteen alan, sekä opinto-ohjauksen osaajia hakemaan mukaan vapaaehtoisohjelmaamme!
Kevään 2019 vapaaehtoishaku on päättynyt.

 

Vapaaehtoispaikat

Kevään 2019 vapaaehtoishaku on päättynyt. Syksyllä 2019 avataan seuraava haku. Aika ajoin yksittäisiä vapaaehtoispaikkoja saattaa aueta myös muina aikoina, ilmoitamme näistä tällä sivulla.

Hae vapaaehtoiseksi

Hae vapaaehtoiseksi täyttämällä sähköinen hakulomake.

Lue ohjeet huolellisesti ja valmistele myös vaaditut liitteet (Liite 1: englanninkielinen CV, Liite 2: kolme mieluisinta vapaaehtoispaikkaa sekä ajanjakso, jolloin olet käytettävissä).

Osio: Other skills: Your special knowledge: mainitse tässä relevantti osaamisesi suhteessa hakemaasi paikkaan. Mainitse myös kokemuksesi järjestötyöstä ja kehitysyhteistyöstä.

Motivaatiokirje sijoitetaan osioon: This position: Why are you interested in this position?

Suosittelijat eivät ole pakollisia tässä vaiheessa hakua.

Aikataulu

Haku käynnissä 07.03-07.04.2019 välillä.

Haastattelut järjestetään 22.4-20.5.2019 välillä.

Kaikki jatkoon valitut koulutetaan 7.-9.6.2019. Koulutus on osallistujille maksuton.

 

Yhteystiedot

opettajatilmanrajoja@kirkonulkomaanapu.fi

Kriteerit ja kuvaukset

Kielitaito

Kaikilta vapaaehtoisiltamme edellytetään sujuvaa englannin kielen suullista ja kirjallista osaamista. Kohteesta riippuen muu kielitaito katsotaan eduksi.

Valintaprosessista

Vapaaehtoisten valinta tehdään hakemuksen ja haastattelujen perusteella. Hakijan on hyvä Suomessa tapahtuvan haastattelun lisäksi varautua myös kohdemaan kumppanijärjestön tai henkilöstön haastatteluun. Valintaprosessin aikana kerrotaan vapaaehtoistyöstä ja Opettajat ilman rajoja -toiminnasta. Jokainen hakija osallistuu haastatteluun ja tekee lisäksi kirjallisen tehtävän.

Valintakriteereistä

Valintakriteereitä ovat hakijan henkilökohtainen soveltuvuus opettajien tukemiseen ja vapaaehtoistyöhön kehitysmaassa, sekä kyseisen tehtävän tarpeiden ja tavoitteiden täyttämiseen. Myös motivaatio, kielitaito ja hyvä terveys ovat edellytyksiä.  Kokemus opetus- ja kasvatusalalta on usein välttämätön. Valituilta hakijoilta vaaditaan avoimuutta, joustavuutta, sopeutumiskykyä ja halua oppia vieraasta kulttuurista. Tärkeää on myös halu sitoutua vaikuttamistyöhön ja globaalikasvatukseen kotimaassa ulkomaanjakson jälkeen.

Kustannukset

Opettajat ilman rajoja -verkoston vapaaehtoispaikat eivät aiheuta kuluja valitulle, mutta tehtävästä ei makseta palkkaa. Verkosto maksaa lähtijän matkakulut, vakuutukset, rokotukset ja asumisen sekä pienen kuukausirahan. Joissakin lyhyemmissä verkoston tarjoamissa vapaaehtoispaikoissa jakso on kokonaan omakustanteinen, jolloin lähtijä maksaa vapaaehtoisjaksonsa kulut omakustanteisesti.

Yleiset hakukriteerit

 • vähintään 25 vuoden ikä
 • toimeksiannossa määritelty koulutus ja vähintään kahden vuoden työkokemus opetusalalta
 •  hyvä suullinen ja kirjallinen kielitaito (suomi ja englanti, mahdollisesti paikallisen kielen taito)
 •  kansainvälinen kokemus, erityisesti toimimisesta ja/tai työskentelystä kehitysmaaolosuhteissa on huomattava lisäetu
 • hyvät vuorovaikutustaidot, avoimuutta, kulttuurienvälistä osaamista, joustavuutta ja
 • sopeutumiskykyä
 • taito jakaa pedagogisia taitoja ja omaa ammattitaitoa paikalliseen kontekstiin sopivalla tavalla
 •  hyvät viestintävalmiudet
 •  hyvä terveys
 •  hyvät stressinhallintataidot, kyky työskennellä fyysisesti ja henkisesti haastavissa
 • olosuhteissa

Hakuprosessin myöhemmässä vaiheessa on esitettävä rikosrekisteriote lasten kanssa toimimisesta.

Tutustu myös kahden viikon World Teacher -vapaaehtoisohjelmaan täällä.