Kuka voi hakea?

Oletko kiinnostunut oppimaan lisää kehityskysymyksistä? Kiinnostaako sinua opettajien koulutus ja koulutussektorin kehittäminen laadukkaan koulutuksen edistämiseksi? Haluaisitko hyödyntää ja kehittää omaa ammattitaitoasi kiinnostavissa tehtävissä maailmalla?

Opettajat ilman rajoja -verkoston vapaaehtoiseksi voivat hakea kehityskysymyksistä kiinnostuneet opetus- ja kasvatusalanammattilaiset.

Opettajat ilman rajoja –vapaaehtoisten tulee olla kasvatus- ja/tai opetusalan ammattilaisia.

Jokainen vapaaehtoispaikka lähtee aina kentän tarpeista ja siitä, millaista osaamista hankkeessa tarvitaan. Tehtäväkohtaiset kriteerit ovat määritelty paikkakuvauksissa (Terms of Reference). Osaamisen tarve vaihtelee paikasta riippuen ja tarvetta on erilaiselle kasvatus- ja opetusalan osaamiselle.

Valintakriteerejä ovat hakijan soveltuvuus kyseisen tehtävän tavoitteiden täyttämiseen sekä kyky opettajien tukemiseen ja vapaaehtoistyöhön kehitysmaassa. Vapaaehtoisen tulee selvitä itsenäisesti ja olla motivoitunut sopeutumaan uuteen kontekstiin ja kulttuuriin. Valituilta hakijoilta vaaditaan avoimuutta, joustavuutta ja halua oppia itsestään sekä kohdemaan kontekstista ja kulttuurista.

Myös kielitaito ja hyvä terveys ovat edellytyksiä. Kaikilta vapaaehtoisiltamme vaaditaan sujuvaa englannin kielen suullista ja kirjallista osaamista. Kohteesta riippuen muu kielitaito (esimerkiksi ranska tai arabia) katsotaan eduksi.

Vapaaehtoisilta edellytetään myös motivaatiota ja taitoa viestintään vapaaehtoisjakson aikana sekä halu sitoutua kotimaan toimintaan ja globaalikasvatukseen ulkomaan jakson jälkeen.

 

Hakukriteerit kaikkiin vapaaehtoispaikkoihin

 • vähintään 25 vuoden ikä
 • opetusalan tutkinto suomalaisesta oppilaitoksesta ja kahden vuoden työkokemus suomalaisessa koululaitoksessa
 • hyvä suullinen ja kirjallinen englannin kielitaito (paikallisen kielen taito on etu)
 • kansainvälinen kokemus, erityisesti toimimisesta ja/tai työskentelystä kehitysmaaolosuhteissa on huomattava lisäetu
 • hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot ja taito toimia eri sidosryhmien kanssa
 • kulttuurienvälinen osaaminen, avoimuus, joustavuus, luovuus ja sopeutumiskyky
 • taito jakaa pedagogisia taitoja ja omaa ammattitaitoa paikalliseen kontekstiin sopivalla tavalla
 • taito suunnitella työtä ja toteuttaa sitä tavoitteellisesti ottaen huomioon hankkeen ja KUA:n tavoitteet ja strategiat
 • hyvät viestintävalmiudet
 • hyvä terveys
 • hyvät stressinhallintataidot, kyky työskennellä fyysisesti ja henkisesti haastavissa olosuhteissa myös vaatimattomissa olosuhteissa
 • toimeksiannossa määritelty opetusalan erityisosaaminen

Kustannukset

Opettajat ilman rajoja -verkoston vapaaehtoispaikat Kirkon Ulkomaanavun hankkeissa eivät aiheuta kuluja valitulle, mutta tehtävästä ei makseta palkkaa. Verkosto maksaa lähtijän matkakulut, vakuutukset, rokotukset ja asumisen sekä pienen kuukausirahan.

Suomen Pakolaisavun vapaaehtoispaikka Ugandassa

Opettajat ilman rajoja –verkoston kautta on haussa myös yksi Suomen Pakolaisavun paikka Ugandassa.  Opettajat ilman rajoja –verkosto vastaa vain vapaaehtoisen rekrytoinnista. Suomen Pakolaisapu haastattelee ehdokkaat.

Suomen Pakolaisapu on vastuussa vapaaehtoisen lähtökoulutuksesta, perehdytyksestä ja vapaaehtoisen kaikkien korvattavien kulujen korvaamisesta. Suomen Pakolaisapu vastaa myös käytännön järjestelyistä ja tukitoiminnoista sekä Suomessa ennen lähtöä ja paluun jälkeen että vapaaehtoisjakson aikana Ugandassa.