Hakuprosessi

Opettajat ilman rajoja -verkosto lähettää suomalaisia opettajia kolmesta kuukaudesta vuoteen kestäville vapaaehtoisjaksoille opetusalan kehitysyhteistyöhankkeisiin.

Hakeminen ja valinnan kriteerit

Vapaaehtoisen on oltava kasvatus- ja/tai opetusalan ammattilainen. Hänen tulee selvitä itsenäisesti ja sopeutua uuteen kontekstiin ja kulttuuriin. Jokaista haettavaa paikkaa varten laaditaan kentän tarpeiden mukaan paikkakuvaus (Terms of Reference) ja siitä nousevat kriteerit vapaaehtoiselle opettajalle. Koulutuksen kentällä on paljon tarvetta erilaiselle kasvatus- ja opetusalan osaamiselle. Jos haettavana ei ole heti omaan osaamiseesi sopivaa paikkaa, saattaa hetken kuluttua sellainen tulla haettavaksi.

Vapaaehtoistyöhön haettaessa hakija ilmoittaa hakulomakkeessa toivomansa kohteet sekä kirjoittaa erillisen motivaatiokirjeen ensimmäiseksi asetettua paikkaa varten.

Haku vapaaehtoiseksi

Hakuajoista ilmoitetaan Opettajat ilman rajoja -uutiskirjeissä, globaalikasvatuksen eri kanavissa ja verkkosivuilla. Hakulomake ja paikkakuvaukset julkaistaan hakuajan alkaessa Opettajat ilman rajoja -verkkosivuilla.

Haku ja paikkakuvaukset uusiin alkaviin vapaaehtoisjaksoihin julkaistaan tällä sivulla.

Kielitaito

Kaikilta vapaaehtoisiltamme edellytetään sujuvaa englannin kielen suullista ja kirjallista osaamista. Kohteesta riippuen muu kielitaito, (esimerkiksi ranskan, espanjan tai arabian) katsotaan eduksi.

Valintaprosessista

Vapaaehtoisten valinta tehdään hakemuksen ja haastattelujen perusteella. Hakijan on hyvä Suomessa tapahtuvan haastattelun lisäksi varautua myös kohdemaan kumppanijärjestön tai henkilöstön haastatteluun. Valintaprosessin aikana kerrotaan vapaaehtoistyöstä ja Opettajat ilman rajoja -toiminnasta. Jokainen hakija osallistuu haastatteluun ja tekee lisäksi kirjallisen tehtävän.

Valintakriteereistä

Valintakriteereitä ovat hakijan henkilökohtainen soveltuvuus opettajien tukemiseen ja vapaaehtoistyöhön kehitysmaassa, sekä kyseisen tehtävän tarpeiden ja tavoitteiden täyttämiseen. Myös motivaatio, kielitaito ja hyvä terveys ovat edellytyksiä.  Kokemus opetus- ja kasvatusalalta on usein välttämätön. Valituilta hakijoilta vaaditaan avoimuutta, joustavuutta, sopeutumiskykyä ja halua oppia itsestään sekä kohdemaan kontekstista ja kulttuurista. Tärkeää on myös halu sitoutua vaikuttamistyöhön ja globaalikasvatukseen kotimaassa ulkomaanjakson jälkeen.

Kustannukset

Opettajat ilman rajoja -verkoston vapaaehtoispaikat eivät aiheuta kuluja valitulle, mutta tehtävästä ei makseta palkkaa. Verkosto maksaa lähtijän matkakulut, vakuutukset, rokotukset ja asumisen sekä pienen kuukausirahan. Joissakin lyhyemmissä verkoston tarjoamissa vapaaehtoispaikoissa jakso on kokonaan omakustanteinen, jolloin lähtijä maksaa vapaaehtoisjaksonsa kulut omakustanteisesti.

Yleiset hakukriteerit

 • vähintään 25 vuoden ikä
 • toimeksiannossa määritelty koulutus ja vähintään kahden vuoden työkokemus opetusalalta
 •  hyvä suullinen ja kirjallinen kielitaito (suomi ja englanti, mahdollisesti paikallisen kielen taito)
 •  kansainvälinen kokemus, erityisesti toimimisesta ja/tai työskentelystä kehitysmaaolosuhteissa on huomattava lisäetu
 • hyvät vuorovaikutustaidot, avoimuutta, kulttuurienvälistä osaamista, joustavuutta ja
 • sopeutumiskykyä
 • taito jakaa pedagogisia taitoja ja omaa ammattitaitoa paikalliseen kontekstiin sopivalla tavalla
 •  hyvät viestintävalmiudet
 •  hyvä terveys
 •  hyvät stressinhallintataidot, kyky työskennellä fyysisesti ja henkisesti haastavissa
 • olosuhteissa

Lisätietoja: Opettajat ilman rajoja -verkosto, yhteyspäällikkö Inka Hopsu, inka.hopsu(at)kirkonulkomaanapu.fi, puh.040 1676036