Mikä on Opettajat ilman rajoja?

Opettajat ilman rajoja -verkoston tavoitteena on tukea kehitysmaiden opettajien pedagogista osaamista ja laadukkaan opetuksen toteutumista maailman hauraimmissa valtioissa. Verkoston työ vahvistaa suomalaisen kehitysyhteistyön koulutussektoria.

Toinen tavoite on tukea globaalikasvatusta suomalaisissa kouluissa  kehittämällä ja erityisesti jakamalla kouluarkeen sopivia työvälineitä, malleja, menetelmiä ja uusia materiaaleja.

Kehitämme verkostoa monien järjestöjen ja opetusalan toimijoiden yhteiseksi kansalliseksi verkostoksi, jossa myös vapaehtoisilla on mahdollisuus toimia ja osallistua kehitysyhteistyöhön.

Verkostoa koordinoi Kirkon Ulkomaanapu. Työtä johtaa asiantuntijoista  koostuva ohjausryhmä, jossa ovat edustettuina mm. Ulkoministeriö,  Opetushallitus, OKM, Opettajakoulutuslaitos, Opettajien ammattijärjestö  OAJ, Kepa ry, Oulun ja Helsingin yliopistot ja Kirkkohallitus.