Koulutus on ihmisoikeus

Presidentti Tarja Halosen terveiset verkostolle

Suomen osaaminen koulutusasioissa on laajalti tunnustettu. Tämä osaaminen ei ole kuitenkaan vielä johtanut Suomen profiloitumiseen koulutusasioissa humanitaarisessa avussa tai kehitysyhteistyössä.

Nyt perustetulla Opettajat ilman rajoja -verkostolla on mahdollisuus täyttää tämä paikka.

Myös kehitysmaissa on tärkeää luoda hyvät edellytykset koulunkäynnille, sekä tytöille että pojille. Lisäksi on panostettava koulutuksen laatuun sekä kunnolliseen opettajainkoulutukseen.

Uuden verkoston kehittämiseen tarvitaan laaja-alaisesti suomalaista osaamista. Opettajat ilman rajoja -verkosto tarjoaa mahdollisuuksia antaa oma panos niin globaalikasvatuksen kuin kehitysmaiden pedagogisen osaamisen kehittämisessä. Suomalaiset opettajat ovat upeaa joukkoja ja heitä tarvitaan maailmalla.

Kansainvälisten tehtävien lisäksi Suomi tarvitsee avaraa kansainvälistä ilmapiiriä omiin kouluihimme. Opettajan tärkein tehtävä on rohkaista oppilaitaan, avata näkymiä tulevaisuuteen ja tukea uusia sukupolvia uskomaan unelmiinsa – mutta toimimaan myös yhdessä erilaisten ihmisten joukkona.

 

Kutsun sinut nyt mukaan tähän työhön!

 

Tarja Halonen

presidentti